JANISSTIBELIS

WEB LAPAS IZSTRĀDE

Janis Stibelis

#

In Latvia Janis Stibelis’ name is not unfamiliar to anyone. Meanwhile he was working on his new album „2 Worlds”, there was a new, unique and modern website in progress, as well as promotional materials were developed for the new album’s presentation concert.

Latvijā Jāņa Stībeļa vārds mūzikas sfērā nav svešs. Paralēli Jānim strādājot pie albuma “2 Pasaules”, tapa jauna, unikāla un mūsdienīga tīmekļu vietne, kā arī izstrādāti reklāmas materiāli jaunā albuma prezentācijas koncertam.

#

New challenge

As a foundation for the new website’s design we used the new CD’s design elements. Selected visual materials helps visitors easily capture ideas and content of the page.

Jauns izaicinājums

Tīmekļa vietnes dizaina pamatā ir izmantoti jaunā diska vizuālie elementi un noformējums. Par pamatakcentu lapā ir izvēlēti vizuālie materiāli – attēli, kas palīdz apmeklētājiem vieglāk uztvert lapas saturu.

#

Website has made after RWD (Responsive Web Design) principles – it is easy to browse website content through any mobile device.

Tīmekļa vietne ir izstrādāta pēc RWD (Responsive Web Desing) principa – to ir ērti pārlūkot ar jebkuru mobilo ierīci.

Being active on social networks himself, it is very important to him that website’s quality works well not only on PC, but on any smartphone.
Aktīvi darbojoties sociālajos tīklos, Jānim ļoti svarīgi ir, lai tīmekļa vietne kvalitatīvi strādātu arī uz jebkura viedtālruņa.

#

Saistītie projekti

Apskati arī citus mūsu darbus!